Ode Aan West-Friesland - Kees Stet - Een Halve Eeuw (Vinyl, LP)

8 thoughts on “ Ode Aan West-Friesland - Kees Stet - Een Halve Eeuw (Vinyl, LP)

  1. Op woensdag 23 januari gaf Jelle Jan Koopmans, historicus aan de Rijksuniversiteit van Groningen, een lezing over de Friese handelsvaart in het Hannemahuis te amletpaczmenswabournewshandduthulasphe.coinfo interesse was groot want zo’n 40 stoelen waren bezet. Na wat technische mankementen zoals het installeren van de microfoon, kon de heer Koopmans om met zijn lezing van start gaan.
  2. Het is goed te zien aan de twee hoofdstukken over de cultuurgeschiedenis in de Geschiedenis van Friesland Jensma behandelt er de negentiende eeuw in, op een wijze die te beschouwen is als een nevenproduct van zijn Het rode tasje van Salverda, en Johan Frieswijk de twintigste.
  3. West-Friesland Plat: 'West-Friese humor op z'n Best' met onder andere een optreden van Marker Kees 'Stet' Visser Voorverkoop op woensdag 26 februari , van tot .
  4. kennen. Eindelijk, en vooral, aan de vroegste sluit zich een geheele serie, tot in de XVIIe eeuw toe, veelal even-eens met duidelijke signatuur van den beeldhouwer en met vasten datum. Zoodat deze zerken een prachtig mate-riaal leveren, om het begin en de ontwikkeling der Renais-sance in Friesland, ten minste voor één bepaald vak der.
  5. Bibliografie van West-Friesland» Bibliografie van West-Friesland (Genealogie) Eerder verschenen in West-Friesland Oud & Nieuw, 74e jaarboek, pagina
  6. Sep 26,  · D rie detectorzoekers hebben op een akker in het West-Friese Westwoud bijna 90 zilveren munten gevonden. Ze dateren uit de periode en zijn bijna allemaal voorzien van een afbeelding van de Spaanse vorst Filips amletpaczmenswabournewshandduthulasphe.coinfo meldt de gemeente Drechterland. Het Westfries Museum in Hoorn stelt de munten de komende tijd tentoon.
  7. Een eeuw later was de windwatermolen een algemeen voorkomend verschijnsel in het landschap. Bouwens noemt in Westfrieslands Oud en Nieuw 52 (, p. 81) het jaar als vroegste vermelding van een windwatermolen in midden West-Friesland. Dat betreft een molen aan .
  8. De Orde van Vrijmetselaren en de loge West Friesland kennen een lange en boeiende historie. Dit geldt evenzeer voor het imposante logegebouw dat uniek gelegen is aan de Hoornse Binnenluiendijk. In kocht de West-Indische Compagnie (niet te verwarren met de meer bekende Verenigde Oost-Indische Compagnie) twee aaneengesloten panden die eerst.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *